Wij zijn allereerst christen: volgelingen van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Als groep Urkers binnen de Vergadering van Gelovigen te Elburg was het verlangen ontstaan om in onze eigen woonplaats op zondag samen te komen. Sinds begin 2016, en formeel sinds zondag 6 juni 2016 zijn we gestart met onze 'getuigenis' op Urk.

Onderaan elke pagina kunt u de tekst lezen die ons bij het 'afscheid' van de Vergadering Elburg is meegegeven. Afscheid, bewust tussen aanhalingstekens: immers weten we ons door de Heere Jezus nog altijd verbonden met onze broeders en zusters uit Elburg. Deze bemoedigende woorden mogen we daadwerkelijk ervaren in onze samenkomsten: we mogen putten uit de rijkdom van schatten uit Zijn Woord en van Hem genieten, elke zondag weer, en Hem daarvoor de lof, eer en aanbidding brengen die Hij zo waard is te ontvangen! Hij voorziet in alles wat we nodig hebben, door de Heere Jezus Christus, in de samenkomsten, maar ook in het dagelijks leven op de plaatsen waar we gesteld worden.

Die verbondenheid en dat 'getuigenis' uit zich onder andere in het breken van het brood en het drinken van de wijn: we doen dit elke samenkomst, zoals beschreven in 1 Korinthe 11:23-26. Dit wekelijks 'avondmaal' vind plaats in onze eerste dienst, zo 'dikwijls, totdat Hij komt'. De tafel staat in principe open voor elk persoon die de Heere Jezus persoonlijk kent, Zijn verlossingswerk heeft aanvaardt en belijdt dat hij/zij is wedergeboren. Als u ons komt te bezoeken, horen we graag van tevoren of u wilt deelnemen. U kunt contact opnemen via de contactgegevens onder aan de pagina.

Deze eerste dienst denken we dus vooral aan wat de Heere Jezus voor ons gedaan heeft en brengen we Hem daarvoor de lof en aanbidding toe. Dit gebeurt naar het voorschrift in 1 Korinthe 14:26: Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw.

Na de koffiepauze zingen en bidden we eerst met kinderen, waarna zij naar de zondagsschool gaan. Als de kinderen zijn vertrokken, ligt de nadruk op de woordverkondiging, door één of enkele broeders.

" Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. " Fillipenzen 4:19