Op deze pagina is de benodigde informatie ten behoeve van de ANBI-status - zoals wettelijk vereist is - publiekelijk toegankelijk gesteld.

Juridische naam: Stichting Beheer Vergadering van Gelovigen te Urk

Ook bekend onder de naam: Vergadering van Gelovigen Urk

Juridische vorm: Stichting

RSIN / fiscaal nummer: 856576591

KvK-nummer: 66488923

(Post-)adres: Christinastraat 41

Postcode: 8322 GR

Plaats: Urk

Unieke url ANBI-publicatie: http://www.vergadering-urk.nl/anbi

Website: http://www.vergadering-urk.nl

E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuurders (namen/functies): D. H. Baak (voorzitter); L. de Vries (penningmeester); C. de Vries (secretaris)

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Er zijn geen directieleden of personeel in loondienst.

Duidelijke beschrijving van de doelstelling: De stichting, die geen winstoogmerk heeft, heeft ten doel: a. het faciliteren, ondersteunen en bekostigen van kerkdiensten en andere activiteiten van christenen, die in Urk samenkomen onder de naam: 'Vergadering van Gelovigen te Urk'; b. het vanuit christelijk uitgangspunt ondersteunen van maatschappelijk opbouwende activiteiten, zoals evangelisatiewerk (in binnen- en buitenland), jongerenwerk, ouderenzorg en hulp en ondersteuning aan behoeftigen en mensen in nood; c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Meerjarenbeleidsplan 2020-2026

Verkorte staat van baten en lasten 2022

" Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. " Fillipenzen 4:19